Menu Zamknij
  • Cykl zajęć tematycznych trwa od 2 do 4 tygodni. Przykładowe cykle to np. geografia Europy, starożytna Grecja, botanika.
  • Ułożenie treści nauczania pomaga uczniowi dogłębnie poznać i zrozumieć nowy materiał.
  • Każdy cykl jest przemyślaną przez nauczyciela klasowego całością.
  • Klasa pracuje w trakcie lekcji głównych bardzo intensywnie, poznając nowe zagadnienia i rozpatrując je pod każdym możliwym względem. Wiedza staje się czymś żywym – zdobytym nie tylko w procesie myślowym, ale też doświadczonym. Pedagogika waldorfska nie traktuje wiedzy jako zbioru oderwanych od siebie faktów – wiedza zawsze pojawia się w odniesieniu do zrozumiałego przez dziecko kontekstu.
  • Po lekcji głównej klasa ma kolejne zajęcia, tym razem 45 minutowe – artystyczne, rzemieślnicze, językowe, dodatkowe ćwiczenia z polskiego i matematyki od klasy 4.
  • Odnoszenie wszystkiego do człowieka. Dziecko powinno czuć, że to wszystko, czego się uczy i co poznaje ma związek z nim samym, jest praktyczne i dotyczy w jakiejś mierze jego samego oraz otaczającego go świata. Integracja różnych treści dokonuje się wokół człowieka.
  • Chronienie dziecka przed zbyt wczesnym dorastaniem. Zbyt wczesne, wymuszane przez współczesny świat dojrzewanie i wkraczanie w świat dorosłych kosztem dzieciństwa - tego chcemy w szkole uniknąć, dopasowując chociażby przekazywane treści do możliwości uczniów. Nie oznacza to jednak, że wychowujemy w oderwaniu od rzeczywistości. Staramy się raczej nauczyć trudnej sztuki świadomego wyboru.

 

Skip to content