Menu Zamknij

Inspektor ochrony danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, Społeczna Waldorfska Szkoła Podstawowa i Społeczne Liceum wyznacza na Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) pana Krzysztofa Antoniuk.
Z Inspektorem możecie się Państwo kontaktować mailowo:
iod@waldorfska.org lub telefonicznie:
577-370-305.

Podstawą prawną powołania i funkcjonowania Inspektora są w szczególności:
Art. 37-39 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Art. 8-10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Skip to content