Menu Zamknij

Organizacje wspierające

Międzynarodowy Związek Stowarzyszeń Wspierających Pedagogikę Waldorfską w Europie Środkowej, Wschodniej i w krajach leżących dalej na Wschodzie (IAO)

Od roku 1989 w krajach Europy Środkowo – Wschodniej, Europy Wschodniej i Azji powstało do dzisiaj ponad 100 szkół waldorfskich – często w niezwykle trudnych warunkach społecznych i ekonomicznych.
IAO chce aktywnie wspierać ten ruch, przy czym dokłada starań, aby pedagogika waldorfska w każdym z tych krajów mogła rozwijać się samodzielnie z uwzględnieniem kulturowych, społecznych i gospodarczych uwarunkowań. Nazwa „Międzynarodowy Związek Stowarzyszeń Wspierających Pedagogikę Waldorfską w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w krajach leżących dalej na Wschodzie” wyraża partnerski charakter tej między narodowej współpracy.
Założenie
Pierwsza szkoła waldorfska została założona w 1919 roku w Stuttgarcie. Ruch, któremu dała początek, obejmuje dzisiaj na całym świecie ponad 3100 przedszkoli, 890 szkół i 150 ośrodków pedagogiki leczniczej. Po przełomie politycznym w roku 1989 powstało w krajach Europy Środkowo – Wschodniej, Europy Wschodniej oraz Azji ponad 90 szkół waldorfskich, często w niezwykle trudnych warunkach. Wszyscy, którzy tworzą te placówki od podstaw, obok doradztwa i wsparcia finansowego potrzebują od zachodnich instytucji pedagogicznych przede wszystkim pomocy wykwalifikowanych pedagogów. Dlatego inicjatywy pedagogiczne oraz organizacje założycielskie z tych krajów rozpoczęły współpracę i utworzyły w roku 1993 Związek Stowarzyszeń.
Nazwa
Nazwa „Międzynarodowy Związek Stowarzyszeń Wspierających Pedagogikę Waldorfską w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i w krajach leżących dalej na Wschodzie IAO” (Internationale Assoziation für Waldorfpädagogik in Mittel – und Osteuropa und weiter östlichen Ländern e.V.) uwzględnia zróżnicowanie wyżej wymienionych obszarów działania i równocześnie zwraca szczególną uwagę na partnerski charakter tej międzynarodowej współpracy.
Zadania
Obecnie IAO organizuje i wspiera rocznie ponad 40 kursów dokształcających dla nauczycieli. Których głównym celem jest podnoszenie kwalifikacji nauczycieli waldorfskich. Szkolenia mają formę kilkuletnich, cyklicznych kursów dokształcających. Ponadto współpracownicy IAO doradzają już pracującym pedagogom waldorfskim w zakresie planowania i kształtowania lekcji, tworzenia planów nauczania, jak również organizacji i zarządzania szkołą. IAO stoi na stanowisku, że pedagogika waldorfska w każdym kraju powinna mieć swoje własne oblicze, to znaczy powinna zawsze uwzględniać jego kulturowe, społeczne i gospodarcze uwarunkowania. Dlatego swoje wspierające działania podejmuje wyłącznie na prośbę organizacji, szkoły lub inicjatywy pedagogicznej z danego kraju. Obecnie IAO prowadzi kursy w Armenii, Czechach, Estonii, Gruzji, Kazachstanie, Kirgizji, Litwie, Łotwie, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Rosji, Słowenii, Słowacji, Tadżykistanie, Ukrainie i na Węgrzech.
Pozostałe cele

 • Tłumaczenie i wydawanie literatury na temat pedagogiki waldorfskiej
 • Wspieranie badań pedagogicznych
 • Wspieranie pracy informacyjnej
 • Wspieranie międzynarodowej wymiany związanej z kształceniem nauczycieli waldorfskich
 • Pośredniczenie w poszukiwaniu partnerskich kontaktów między szkołami waldorfskimi w Europie
 • Pośredniczenie w poszukiwaniu miejsc w ośrodkach kształcenia nauczycieli, możliwości hospitacji i praktyk oraz stypendiów
 • Pomoc w wyposażeniu szkół w urządzenia i materiały dydaktyczne
 • Orzecznictwo dotyczące prawa używania nazwy „Pedagogika Waldorfska” oraz „Pedagogika Rudolfa Steinera

Członkowie i organy
Członkami Związku są zarówno osoby prywatne, jak i przedstawiciele instytucji pedagogicznych oraz ośrodków kształcenia nauczycieli. Zarząd Związku stanowi Rada IAO, której członkami są przedstawiciele instytucji pedagogiki waldorfskiej z krajów, w których działa IAO, przedstawiciele zaprzyjaźnionych ośrodków pedagogicznych oraz osoby prowadzące sprawy organizacyjne i finansowe Związku.
Współpraca
IAO współpracuje ściśle z następującymi instytucjami pedagogiki waldorfskiej: Pädagogische Sektion der Freien Hochschule am Goetheanum (Dornach/Szwajcaria), Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. (Berlin), Bund der Freien Waldorfschulen in Deutschland e.V. (Stuttgart), oraz z innymi organizacjami i instytucjami pedagogiki waldorfskiej.
Środki
Doradcy i wykładowcy IAO pracują honorowo, a IAO pokrywa jedynie koszty podróży i utrzymania. Pomaga również w pokryciu kosztów kształcenia lub dokształcania zarówno przyszłym jak i już pracującym pedagogom waldorfskim. IAO pozyskuje środki finansowe ze składek członkowskich, darowizn, a przede wszystkim od fundacji. Darowizny dla IAO zwolnione są z podatku, gdyż ma ona status instytucji użyteczności publicznej jako organizacja zajmująca się wspieraniem kształcenia i badań naukowych. IAO wspierane jest przez Bund der Freien Waldorfschulen in Deutschland e.V. w zakresie administracji.
Perspektywy
Szkoły waldorfskie kierują się w swojej pracy zarówno potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi uczniów oraz uwarunkowaniami społeczno – środowiskowymi. Dlatego IAO konsekwentnie wspiera działania mające na celu wykształcenie własnego charakteru pedagogiki waldorfskiej w każdym kraju. IAO współpracuje ze wszystkimi inicjatywami i instytucjami kształcącymi lub dokształcającymi nauczycieli i pomaga w tworzeniu krajowych instytucji kształcenia nauczycieli waldorfskich.
www.iao-waldorf.de

Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Wspierających Pedagogikę Waldorfską (cele i zadania)
Pedagogika waldorfska rozwija się w Polsce od 20 lat. W tym czasie powstało w naszym kraju szereg przedszkoli i szkół pracujących w oparciu o idee pedagogiczne Rudolfa Steinera.
Zostały też założone stowarzyszenia, których celem działania jest rozwój i rozpowszechnianie tej pedagogiki. Stowarzyszenia zjednoczyły się w Ogólnopolskim Związku Stowarzyszeń Wspierających Pedagogikę Waldorfską*, aby wspólnie wypełniać podjęte cele i zadania.
Należą do nich między innymi:

 • organizowanie kształcenia i dokształcania zawodowego pedagogów,
 • prowadzenie doradztwa dla istniejących i nowo powstających przedszkoli, szkół i placówek pedagogiki leczniczej na ich życzenie,
 • działalność wydawnicza
 • poszukiwanie nowych rozwiązań w oświacie i wychowaniu z uwzględnieniem doświadczeń wolnego szkolnictwa waldorfskiego w różnych krajach świata.

Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Wspierających Pedagogikę Waldorfską współpracuje z władzami oświatowymi oraz instytucjami i organizacjami pedagogicznymi w kraju i za granicą.
*Określenia “pedagogika waldorfska” i “pedagogika Rudolfa Steinera” są zatrzeżone.
http://zspwp.pl/

Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce
ul. Żytnia 79
01-149 Warszawa
e-mail:zarzad@zspwp.pl
 

Skip to content