Menu Zamknij

Uwaga! Ważne informacje!

Od momentu, w którym zostaliśmy poinformowani o konieczności zamknięcia szkoły i przestawieniu się na nauczanie online, konsekwentnie prowadzimy zajęcia dydaktyczne, korzystając z platformy Google Classroom oraz programów do wideokoferencji. W obliczu zaleceń MEN, dotyczących organizacji zajęć dla grupy przedszkolnej oraz klas I – III, wprowadziliśmy w życie następujące ustalenia:

Grupa przedszkolna:
– zgłoszone przez rodziców dzieci mają zajęcia z panią Kasią i panią Moniką od 8.30 (9.30) do 13.30.

Klasa 1:
– zgłoszeni uczniowie mają lekcje z panią Klaudią w szkole od poniedziałku do piątku,
– uczniowie, którzy pozostają w domu mają zajęcia wg dotychczasowych zasad i planu, z wyjątkiem Zoomu w poniedziałek.

Klasa 2 (dla dzieci przygotowaliśmy dużą salę klasy 8):
– zgłoszeni uczniowie maja lekcje z panią Olgą w szkole w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek.
– uczniowie, którzy pozostają w domu będą pracować online według skorygowanego planu lekcji, będą otrzymywać karty pracy od p.Olgi, która dwukrotnie połączy się z nimi na Zoomie. WF oraz eurytmia odbędą się w dotychczasowych dniach,
– w środę wszyscy zostają w domach i mają zajęcia online z j. angielskiego, prac ręcznych oraz o 10.30 na Zoomie z j. hiszpańskiego.

Klasa 3 (dla dzieci przygotowaliśmy dużą salę klasy 5)
– zgłoszeni uczniowie maja lekcje z panem Darkiem w szkole w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek,
– uczniowie, którzy pozostają w domu będą łączyć się na Zoomie w czasie rzeczywistym z klasą. WF oraz eurytmia odbędą się w dotychczasowych dniach,
– w środę wszyscy zostają w domach i mają zajęcia online z j. angielskiego, prac ręcznych oraz o 11.30 na Zoomie z j. hiszpańskiego.

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS STARSZYCH:
Klasa 8 od 25 maja, a klasy pozostałe oraz LO od 1 czerwca mogą uczestniczyć w konsultacjach odbywających się w budynku szkoły lub online na spotkaniach Zoom, według następującego planu:

p. Krzysztof (WF): środa i piątek 10.30-11.15 w szkole

p. Ewelina (j. Hiszpański): piątek 9.00 – 11.00 (do dyspozycji online lub na żywo)

p. Grażyna (matematyka): wtorek 12.00-13.30 on line

p. Darek (muzyka): poniedziałek od 11.45 w szkole

p.Alicja (j.polski): piątek 11.45 – 13.30 w szkole

p. Martyna (historia, WoS, historia sztuki): środa 11.00 – 12.30 w szkole

p. Ada (religia): środa 9.30 – 10.30 w szkole

p. Olga (matematyka): wtorek 11.30 – 14.00 w szkole

p. Angelika Apanowicz (chemia, biologia): wszystkie konsultacje odbywają się on-line, według następującego harmonogramu:
– 7 klasa: chemia 8.45 poniedziałek, biologia 8.45 wtorek
– I LO: chemia 10.30 poniedziałek, biologia 10.30 wtorek
– 8 klasa: biologia 13.15, chemia 13.15

p. Małgosia (geografia): 25 maja – 10:00 – 12:00 w szkole, 1 czerwca – 10:00 – 12:00 w szkole, 8 czerwca – 10:00 – 12:00 w szkole

ZAJĘCIA DODATKOWE
Zajęcia rewalidacyjne odbywają się wg indywidualnych ustaleń.

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI ZE SZKOŁY – ZASADY

– W szkole zostały wydzielone strefy, których należy przestrzegać:
Dla rodziców: część holu
Dla uczniów: hol, szatnie i wyznaczone sale
Dla pracowników: sekretariat, pokój nauczycielski i sale, w których prowadzą zajęcia.
– w szkole osoby dorosłe mają zakryte usta i nos, zaraz po wejściu do szkoły oraz na II piętro dezynfekują ręce
– Przyprowadzenie dziecka do szkoły jest jednoznaczne ze zgodą na przestrzeganie i respektowanie Regulaminu przebywania w murach Społecznej Waldorfskiej Szkoły Podstawowej oraz Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.
– Każdy rodzic lub opiekun przyprowadzający dziecko zobowiązany jest zapisać ten fakt w księdze wejść, która znajduje się przy portierni oświadczając, że przyprowadzone dziecko jest zdrowe i nie ma gorączki oraz podając godzinę odebrania dziecka ze szkoły.
– Rodzice winni ograniczyć wchodzenie na nasze piętro do niezbędnego minimum i tylko, gdy to jest konieczne. Dzieci, które będą odbierana bezpośrednio po zakończeniu lekcji (sugerowana najbezpieczniejsza opcja), zostaną odprowadzone przez nauczyciela przed wejście do szkoły,
gdzie powinni na nich oczekiwać rodzice lub opiekunowie.
– Dzieci przedszkolne należy odprowadzić do sali.
– Po dzieci przedszkolne lub korzystające ze świetlicy rodzice wchodzą na II piętro po wcześniejszym sprawdzeniu, czy dzieci nie przebywają na boisku.
– opieka świetlicowa trwa do godziny 14.00 i sprawuje ją każdego dnia inny nauczyciel ( na świetlicy przebywają razem wszystkie dzieci z klasy 1, 2 i 3). Świetlica została zorganizowana w sali eurytmii.

Wszystkie dzieci muszą zostać przygotowane do stosowania się do koniecznego reżimu sanitarno – epidemiologicznego przed powrotem do szkoły, ze względu na zdrowie własne, kolegów i koleżanek, ich rodzin oraz zdrowie pracowników i nauczycieli szkoły. Pamiętajmy, że wzajemnie za siebie odpowiadamy!

Skip to content