Menu Zamknij

Terminy rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

1. Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy I szkoły podstawowej trwa od 20.02.2020 roku.

2. Lekcja próbna dla dzieci odbędzie się 28.03.2020 .

3. W czerwcu odbędzie się obowiązkowy wykład dla Rodziców ubiegających się o przyjęcie ich dzieci do oddziału przedszkolnego/klasy I szkoły podstawowej. Po wykładzie odbędzie się spotkanie z Dyrektorem Szkoły dotyczące spraw organizacyjnych.

4. Proces rekrutacyjny zostanie omówiony na spotkaniu Kolegium nauczycieli.

5. Decyzja o przyjęciu zostanie podjęta po lekcji próbnej oraz rozmowach/wywiadach z rodzicami dziecka.

6. Najpóźniej do 16.04.2020 zostanie ogłoszona lista przyjętych dzieci, spośród tych, które brały udział w procesie rekrutacji.

7. Po terminie ogłoszenia listy przyjętych dzieci, rekrutacja do klasy I oraz przyjęcia do starszych klas trwają w sposób ciągły. Wszystkie zgłoszenia poza terminem rozpatrywane będą przez Kolegium w indywidualny sposób – tylko w przypadku wolnych miejsc w klasie.

8. Umowy o nauczanie podpisywane będą do 30.04.2020 roku.

9. Wpisowe płatne jest na konto szkoły w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

Skip to content