Menu Zamknij

INFORMACJA O EGZAMINACH

Drodzy Rodzice,

zapraszamy w czwartek na zebrania.
O godzinie 17.00 spotkamy się na części ogólnej, potem rozejdziemy się do klas.

Już dziś śpieszę Was poinformować o organizacji pracy w trakcie egzaminów. Jak wiecie odbędą się u nas:
od 10 do 12 kwietnia egzamin gimnazjalny
od 15 do 17 kwietnia egzamin ósmoklasisty
oraz 15,16 i 17 kwietnia od godziny 13.00 próbny egzamin ósmoklasisty dla klasy 7.
Zorganizowanie maratonu egzaminów stawia na głowie całkowicie organizację życia szkoły, angażuje wielu nauczycieli, którzy są powołani do ich przeprowadzenia w naszej oraz partnerskiej szkole (egzaminy są przeprowadzane przez Zespoły Nadzorujące, w skład których musi każdorazowo wchodzić egzaminator z innej szkoły – następuje niejako wymiana nauczycieli).
Egzaminom musi towarzyszyć atmosfera sprzyjająca skupieniu, pod rygorem jego unieważnienia.

Przed rozpoczęciem roku szkolnego zdecydowaliśmy się na organizowanie w czasie egzaminów zajęć dla klas od 1 do 7 poza szkołą. Każdy nauczyciel klasowy przygotowuje plan tych zajęć, który zostanie w szczegółach omówiony na zebraniach.
Pragnę jednak już teraz zapowiedzieć, że za wyjątkiem wyjazdów z noclegiem zajęcia te będą trwać do godziny ± 13.00 i nie jesteśmy w stanie zapewnić w tych dniach opieki świetlicowej.

Bardzo liczymy na zrozumienie sytuacji i zorganizowanie odbierania dzieci bezpośrednio po zakończeniu zajęć pozaszkolnych.

Na marginesie dodam, że szkoła w dniach egzaminów musi być czynna od 5.00, przed 8.00 spotykają się zespoły nadzorujące, do 8.30 może przyjść obserwator zewnętrzny, krótko potem uczniowie wchodzą już do klas i rozpoczyna się procedura przedegzaminacyjna. Najdłuższy egzamin gimnazjalny trwać może do godziny o. 13.30, a do 15.00 będą trwały egzaminy próbne dla klasy 7.

I jeszcze jedno – nie przystępujemy do strajku, co nie oznacza, że go nie popieramy.

Do zobaczenia w czwartek,

z poważaniem

Małgorzata Asman

Dyrektor Społecznej Waldorfskiej

Skip to content