Menu Zamknij

UCZYMY INACZEJ

Uczymy w szkole poprzez aktywności własne dziecka, doświadczanie przez niego świata, integrowanie nauczanych treści. Na lekcjach angażujemy wszystkie zmysły dziecka, nie uczymy na pamięć lecz pobudzamy myślenie i inspirujemy do przetwarzania informacji . Program, który komponują sami nauczyciele stanowi wybrany dla dzieci w określonym wieku materiał nauczania nastawiony na określony cel. Uwzględnia on oczywiście podstawę programową, ale przede wszystkim jest związany z etapem rozwoju uczniów, a co za tym idzie ich potrzeb i możliwości zarówno edukacyjnych jak i społecznych.

Nie jesteśmy dużą szkołą, dzięki temu każdego ucznia dobrze poznajemy, wiemy jakie ma kompetencje i jak w związku z tym można z nim postępować. Uczymy przez przeżywanie, działania praktyczne, stwarzanie warunków do odkrywania wiedzy. Nauczyciel jest przewodnikiem, a w najstarszych klasach ekspertem, który intryguje ucznia, inspiruje go, motywuje i pobudza do działania, wspiera indywidualnie i w sposób adekwatny do wieku.

Więcej o informacji o sposobie pracy znaleźć można w dziale “szkoła podstawowa i gimnazjum”.

Skip to content