Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 1 LO » 2 LO » 3 LO » 4 LO » 4 SP » 5 SP » 6 SP » 7 SP » 8 SP

Plany różnych dzienników

» 1SP » 2SP » 3SP

Klasa 1 LO - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:40-09:25 historia
1 LO - Chojnacki M. (sala 1LO)
eurytmia
1 LO - Piesak K. (sala eurytmia)
matematyka
1 LO gr.1 - Stojecka G. (sala 1LO)
język polski
1 LO gr.2 - Śniedziewski P. (sala 1LO)
język angielski
1 LO gr.1 - Pawlik D. (sala 1LO)
język polski
1 LO gr.2 - Śniedziewski P. (sala 1LO)
religia
1 LO - religia - Wawrzyniak K. (sala 1LO)
2 09:35-10:20 historia
1 LO - Chojnacki M. (sala 1LO)
język polski
1 LO gr.1 - Śniedziewski P. (sala 1LO)
język angielski
1 LO gr.2 - Pawlik D. (sala 1LO)
matematyka
1 LO gr.1 - Stojecka G. (sala 1LO)
język polski
1 LO gr.2 - Śniedziewski P. (sala 1LO)
język angielski
1 LO gr.1 - Pawlik D. (sala 1LO)
język polski
1 LO gr.2 - Śniedziewski P. (sala 1LO)
plastyka
1 LO - Grygiel A. (sala 1LO)
3 10:40-11:25 informatyka
1 LO gr.1 - Sitarz A. (sala info)
język angielski
1 LO gr.2 - Pawlik D. (sala 1LO)
matematyka
1 LO gr.1 - Stojecka G. (sala 1LO)
język polski
1 LO gr.2 - Śniedziewski P. (sala 1LO)
język polski
1 LO gr.1 - Śniedziewski P. (sala 1LO)
matematyka
1 LO gr.2 - Stojecka G. (sala 1LO)
wychowanie fizyczne
1 LO - Antoniuk K. (sala w-f)
chemia
1 LO - Zarówny W. (sala 1LO)
4 11:30-12:15 biologia
1 LO - Janicka-Królasik K. (sala 1LO)
fizyka
1 LO - Pasternak K. (sala 1LO)
język polski
1 LO gr.1 - Śniedziewski P. (sala 1LO)
matematyka
1 LO gr.2 - Stojecka G. (sala 1LO)
wychowanie fizyczne
1 LO - Antoniuk K. (sala w-f)
wychowanie fizyczne
1 LO - Antoniuk K. (sala w-f)
5 12:40-13:25 język niemiecki
1 LO - Młynarczyk A. (sala 1LO)
matematyka
1 LO gr.1 - Stojecka G. (sala 1LO)
język polski
1 LO gr.2 - Śniedziewski P. (sala 1LO)
zajęcia z wychowawcą
1 LO - Stojecka G. (sala 1LO) Dodatkowi nauczyciele: Żytkowiak-Braciak Weronika
język polski
1 LO gr.1 - Śniedziewski P. (sala 1LO)
język angielski
1 LO gr.2 - Pawlik D. (sala 1LO)
język polski
1 LO gr.1 - Śniedziewski P. (sala 1LO)
matematyka
1 LO gr.2 - Stojecka G. (sala 1LO)
6 13:35-14:20 geografia
1 LO - Sitarz A. (sala 1LO)
język niemiecki
1 LO - Młynarczyk A. (sala 1LO)
język angielski
1 LO gr.1 - Pawlik D. (sala 1LO)
informatyka
1 LO gr.2 - Sitarz A. (sala 1LO)
język polski
1 LO gr.1 - Śniedziewski P. (sala 1LO)
matematyka
1 LO gr.2 - Stojecka G. (sala 1LO)
7 14:30-15:15 język angielski
1 LO gr.1 - Pawlik D. (sala 1LO)
informatyka
1 LO gr.2 - Sitarz A. (sala 1LO)
historia i teraźniejszość
1 LO - Nawrocka M. (sala 1LO)
historia i teraźniejszość
1 LO - Nawrocka M. (sala 1LO)
8 15:20-16:05 etyka
1 LO- etyka - Chudziński T. (sala 1LO)
informatyka
1 LO gr.1 - Sitarz A. (sala info)
język angielski
1 LO gr.2 - Pawlik D. (sala 1LO)

Klasa 2 LO - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:40-09:25 wiedza o społeczeństwie
2 LO - Nawrocka M. (sala 2LO)
wychowanie fizyczne
2 LO - Antoniuk K. (sala w-f)
język angielski
2 LO - Pawlik D. (sala 2LO)
wychowanie fizyczne
2 LO - Antoniuk K. (sala w-f)
religia
2 LO - Wawrzyniak K. (sala 2LO)
2 09:35-10:20 wiedza o społeczeństwie
2 LO - Nawrocka M. (sala 2LO)
eurytmia
2 LO - Piesak K. (sala eurytmia)
historia i teraźniejszość
2 LO - Nawrocka M. (sala 2LO)
plastyka
2 LO - Grygiel A. (sala 2LO)
język polski
2 LO - Halaburda W. (sala 2LO)
3 10:40-11:25 historia
2 LO - Nawrocka M. (sala 2LO)
język angielski
2 LO - Pawlik D. (sala 2LO)
biologia
2 2LO - biologia rozszerzona - Janicka-Królasik K. (sala 2LO)
historia
2 2LO - historia rozszerzona - Nawrocka M. (sala 2LO)
matematyka
2 LO - Kopienka O. (sala 2LO)
biologia
2 LO - Janicka-Królasik K. (sala 2LO)
4 11:30-12:15 geografia
2 LO - Sitarz A. (sala 2LO)
język polski
2 LO - Halaburda W. (sala 2LO)
język polski
2 LO - Halaburda W. (sala 2LO)
matematyka
2 LO - Kopienka O. (sala 2LO)
biologia
2 LO - Janicka-Królasik K. (sala 2LO)
5 12:40-13:25 etyka
2 LO- etyka - Chudziński T. (sala 2LO)
język polski
2 LO - Halaburda W. (sala 2LO)
język polski
2 LO - Halaburda W. (sala 2LO)
informatyka
2 LO - Sitarz A. (sala 2LO)
wychowanie fizyczne
2 LO - Antoniuk K. (sala w-f)
6 13:35-14:20 matematyka
2 LO - Kopienka O. (sala 2LO)
historia
2 LO - Nawrocka M. (sala 2LO)
matematyka
2 LO - Kopienka O. (sala 2LO)
język angielski
2 LO - Pawlik D. (sala 2LO)
chemia
2 LO - Zarówny W. (sala 2LO)
7 14:30-15:15 język polski
2 LO - Halaburda W. (sala 2LO)
język niemiecki
2 LO - Adamczewski W. (sala 2LO)
fizyka
2 LO - Pasternak K. (sala 2LO)
podstawy przedsiębiorczości
2 LO - Pawlik D. (sala 2LO)
Konwersacje - język angielski
2 LO - Povazhnyy A. (sala 2LO)
8 15:20-16:05 zajęcia z wychowawcą
2 LO - Kopienka O. (sala 2LO)
historia
2 LO - Nawrocka M. (sala 2LO)
język niemiecki
2 LO - Adamczewski W. (sala 2LO)

Klasa 3 LO - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:40-09:25 wiedza o społeczeństwie
3 LO - Nawrocka M. (sala 3LO)
wychowanie fizyczne
3 LO - Antoniuk K. (sala w-f)
wiedza o społeczeństwie
3 LO - Nawrocka M. (sala 3LO)
wychowanie fizyczne
3 LO - Antoniuk K. (sala w-f)
religia
3 LO - religia - Wawrzyniak K. (sala 3LO)
2 09:35-10:20 wiedza o społeczeństwie
3 LO - Nawrocka M. (sala 3LO)
eurytmia
3 LO - Piesak K. (sala eurytmia)
język angielski
3 LO - Pawlik D. (sala 3LO)
Konwersacje - język angielski
3 LO - Povazhnyy A. (sala 3LO)
język polski
3 LO - Śniedziewski P. (sala 3LO)
3 10:40-11:25 biologia
3 LO - Janicka-Królasik K. (sala 3LO)
matematyka
3 LO - Kopienka O. (sala 3LO)
matematyka
3 LO - Kopienka O. (sala 3LO)
język polski
3 LO - Śniedziewski P. (sala 3LO)
język polski
3 LO - Śniedziewski P. (sala 3LO)
4 11:30-12:15 filozofia
3 LO - Chudziński T. (sala 3LO)
język polski
3 LO - Śniedziewski P. (sala 3LO)
fizyka
3 LO - Pasternak K. (sala 3LO)
język polski
3 LO - Śniedziewski P. (sala 3LO)
geografia
3 LO - Sitarz A. (sala 3LO)
5 12:40-13:25 etyka
3 LO - etyka - Chudziński T. (sala 3LO)
geografia
3 LO - Sitarz A. (sala 3LO)
język polski
3 LO - Śniedziewski P. (sala 3LO)
matematyka
3 LO - Kopienka O. (sala 3LO)
wychowanie fizyczne
3 LO - Antoniuk K. (sala w-f)
6 13:35-14:20 historia
3 LO - Chojnacki M. (sala 3LO)
język angielski
3 LO - Pawlik D. (sala 3LO)
wiedza o społeczeństwie
3 LO - Nawrocka M. (sala 3LO)
historia
3 LO - Chojnacki M. (sala 3LO)
język niemiecki
3 LO - Adamczewski W. (sala 3LO)
7 14:30-15:15 filozofia
3 LO - Chudziński T. (sala 3LO)
język angielski
3 LO - Pawlik D. (sala 3LO)
informatyka
3 LO - Sitarz A. (sala 3LO)
matematyka
3 LO - Kopienka O. (sala 3LO)
8 15:20-16:05 język niemiecki
3 LO - Adamczewski W. (sala 3LO)
zajęcia z wychowawcą
3 LO - Kopienka O. (sala 2LO)
muzyka
3 LO - Tabisz D. (sala 3LO)

Klasa 4 LO - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:40-09:25 język angielski
4 LO - Pawlik D. (sala 4LO)
wychowanie fizyczne
4 LO - Antoniuk K. (sala w-f)
2 09:35-10:20 język angielski
4 LO - Pawlik D. (sala 4LO)
historia
4 LO - Nawrocka M. (sala 4LO)
język polski
4 LO - Śniedziewska M. (sala 4LO)
język polski
4 LO - Śniedziewska M. (sala 4LO)
Konwersacje - język angielski
4 LO - Povazhnyy A. (sala 4LO)
3 10:40-11:25 matematyka
4 LO - Kopienka O. (sala 4LO)
biologia
4 LO - Janicka-Królasik K. (sala 4LO)
język polski
4 LO - Śniedziewska M. (sala 4LO)
biologia
4 LO - Janicka-Królasik K. (sala 4LO)
matematyka
4 LO - Kopienka O. (sala 4LO)
4 11:30-12:15 filozofia
4 LO - Chudziński T. (sala 4LO)
język angielski
4 LO - Pawlik D. (sala 4LO)
zajęcia z wychowawcą
4 LO - Nawrocka M. (sala 4LO)
język polski
4 LO - Śniedziewska M. (sala 4LO)
wychowanie fizyczne
4 LO - Antoniuk K. (sala w-f)
5 12:40-13:25 etyka
4 LO - Chudziński T. (sala 4LO)
matematyka
4 LO - Kopienka O. (sala 4LO)
matematyka
4 LO - Kopienka O. (sala 4LO)
język polski
4 LO - Śniedziewska M. (sala 4LO)
wychowanie fizyczne
4 LO - Antoniuk K. (sala w-f)
6 13:35-14:20 historia
4 LO - Nawrocka M. (sala 4LO)
język polski
4 LO - Śniedziewska M. (sala 4LO)
język niemiecki
4 LO - Adamczewski W. (sala 3LO)
7 14:30-15:15 filozofia
4 LO - Chudziński T. (sala 4LO)
8 15:20-16:05 język niemiecki
4 LO - Adamczewski W. (sala 3LO)

Klasa 4 SP - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:40-09:25 przyroda
4 SP - Tabisz D. (sala 4)
przyroda
4 SP - Tabisz D. (sala 4)
przyroda
4 SP - Tabisz D. (sala 4)
przyroda
4 SP - Tabisz D. (sala 4)
przyroda
4 SP - Tabisz D. (sala 4)
2 09:35-10:20 przyroda
4 SP - Tabisz D. (sala 4)
przyroda
4 SP - Tabisz D. (sala 4)
przyroda
4 SP - Tabisz D. (sala 4)
przyroda
4 SP - Tabisz D. (sala 4)
przyroda
4 SP - Tabisz D. (sala 4)
3 10:40-11:25 muzyka
4 SP - Tabisz D. (sala 4)
język angielski
4 SP - Namysł E. (sala 4)
matematyka
4 SP - Tabisz D. (sala 4)
muzyka
4 SP - Tabisz D. (sala 4)
język polski
4 SP - Tabisz D. (sala 4)
4 11:30-12:15 etyka
4 SP etyka - Sękowska Kulińska M. (sala 4)
plastyka
4 SP - Tabisz D. (sala 4)
język angielski
4 SP - Namysł E. (sala 4)
technika
4 SP - Wacińska A. (sala 4) Dodatkowi nauczyciele: Grygiel Aleksandra
Konwersacje - język angielski
4 SP - Povazhnyy A. (sala 4)
5 12:40-13:25 eurytmia
4 SP - Piesak K. (sala 4)
wychowanie fizyczne
4 SP - Antoniuk K. (sala 4)
język hiszpański
4 SP - Wołejnio M. (sala 4)
język hiszpański
4 SP - Wołejnio M. (sala 4)
informatyka
4 SP - Sitarz A. (sala 4)
6 13:35-14:20 technika
4 SP - Wacińska A. (sala 4) Dodatkowi nauczyciele: Grygiel Aleksandra
język angielski
4 SP - Namysł E. (sala 4)
wychowanie fizyczne
4 SP - Antoniuk K. (sala w-f)
7 14:30-15:15 zajęcia z wychowawcą
4 SP - Tabisz D. (sala 4)
religia
4 SP religia - Wawrzyniak K. (sala 4)
rysowanie form
4 SP - Tabisz D. (sala 4)
wychowanie fizyczne
4 SP - Antoniuk K. (sala w-f)
8 15:20-16:05

Klasa 5 SP - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:40-09:25 matematyka
5 SP - Kopienka O. (sala 5)
matematyka
5 SP - Kopienka O. (sala 5)
matematyka
5 SP - Kopienka O. (sala 5)
matematyka
5 SP - Kopienka O. (sala 5)
wychowanie fizyczne
5 SP - Antoniuk K. (sala w-f)
2 09:35-10:20 matematyka
5 SP - Kopienka O. (sala 5)
matematyka
5 SP - Kopienka O. (sala 5)
matematyka
5 SP - Kopienka O. (sala 5)
matematyka
5 SP - Kopienka O. (sala 5)
wychowanie fizyczne
5 SP - Antoniuk K. (sala w-f)
3 10:40-11:25 etyka
5 SP etyka - Sękowska Kulińska M. (sala 5)
muzyka
5 SP - Tabisz D. (sala 5)
informatyka
5 SP - Sitarz A. (sala 5)
język polski
5 SP - Halaburda W. (sala 5)
Konwersacje - język angielski
5 SP - Povazhnyy A. (sala 5)
4 11:30-12:15 język polski
5 SP - Halaburda W. (sala 5)
matematyka
5 SP - Kopienka O. (sala 5)
zajęcia z wychowawcą
5 SP - Piątkowska-Górna M. (sala 5)
język hiszpański
5 SP - Wołejnio M. (sala 5)
geometria odręczna
5 SP - Kopienka O. (sala 5)
5 12:40-13:25 język polski
5 SP - Halaburda W. (sala 5)
język angielski
5 SP - Adamczewski W. (sala 5)
technika
5 SP - Piątkowska-Górna M. (sala 5)
wychowanie fizyczne
5 SP - Antoniuk K. (sala w-f)
język angielski
5 SP - Adamczewski W. (sala 5)
6 13:35-14:20 język angielski
5 SP - Adamczewski W. (sala 5)
eurytmia
5 SP - Piesak K. (sala eurytmia)
język hiszpański
5 SP - Wołejnio M. (sala 5)
zespół instrumentalny
5 SP - Tabisz D. (sala eurytmia)
7 14:30-15:15 plastyka
5 SP - Piesak K. (sala 5)
religia
5 SP religia - Wawrzyniak K. (sala 5)
8 15:20-16:05 chór
5 SP - Tabisz D. (sala 5)

Klasa 6 SP - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:40-09:25 biologia
6 SP - Janicka-Królasik K. (sala 6)
biologia
6 SP - Janicka-Królasik K. (sala 6)
biologia
6 SP - Janicka-Królasik K. (sala 6)
biologia
6 SP - Janicka-Królasik K. (sala 6)
wychowanie fizyczne
6 SP - Antoniuk K. (sala w-f)
2 09:35-10:20 biologia
6 SP - Janicka-Królasik K. (sala 6)
biologia
6 SP - Janicka-Królasik K. (sala 6)
biologia
6 SP - Janicka-Królasik K. (sala 6)
biologia
6 SP - Janicka-Królasik K. (sala 6)
wychowanie fizyczne
6 SP - Antoniuk K. (sala w-f)
3 10:40-11:25 historia
6 SP - Halaburda W. (sala 6)
informatyka
6 SP - Sitarz A. (sala info)
język hiszpański
6 SP - Wołejnio M. (sala 6)
język angielski
6 SP - Pawlik D. (sala 6)
etyka
6 SP etyka - Sękowska Kulińska M. (sala 6)
4 11:30-12:15 matematyka
6 SP - Kopienka O. (sala 6)
plastyka
6 SP - Grygiel A. (sala 6)
język angielski
6 SP - Pawlik D. (sala 6)
muzyka
6 SP - Tabisz D. (sala 6)
historia
6 SP - Halaburda W. (sala 6)
5 12:40-13:25 język angielski
6 SP - Pawlik D. (sala 6)
eurytmia
6 SP - Piesak K. (sala eurytmia)
język polski
6 SP - Głazowska M. (sala 6)
wychowanie fizyczne
6 SP - Antoniuk K. (sala w-f)
technika
6 SP - Kopienka O. (sala w-f)
6 13:35-14:20 język polski
6 SP - Głazowska M. (sala 6)
matematyka
6 SP - Kopienka O. (sala 6)
historia
6 SP - Halaburda W. (sala 6)
Konwersacje - język angielski
6 SP - Povazhnyy A. (sala 6)
zespół instrumentalny
6 SP - Tabisz D. (sala eurytmia)
7 14:30-15:15 zajęcia z wychowawcą
6 SP - Kopienka O. (sala 6)
religia
6 SP religia - Wawrzyniak K. (sala 6)
język hiszpański
6 SP - Wołejnio M. (sala 6)
8 15:20-16:05 chór
6 SP - Tabisz D. (sala 5)

Klasa 7 SP - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:40-09:25 język polski
7 SP - Głazowska M. (sala 7)
język polski
7 SP - Głazowska M. (sala 7)
język polski
7 SP - Głazowska M. (sala 7)
język polski
7 SP - Głazowska M. (sala 7)
technika
7 SP - Łyczek W. (sala 7) Dodatkowi nauczyciele: Grygiel Aleksandra
2 09:35-10:20 język polski
7 SP - Głazowska M. (sala 7)
język polski
7 SP - Głazowska M. (sala 7)
język polski
7 SP - Głazowska M. (sala 7)
język polski
7 SP - Głazowska M. (sala 7)
matematyka
7 SP - Stojecka G. (sala 7)
3 10:40-11:25 język polski
7 SP - Głazowska M. (sala 7)
fizyka
7 SP - Pasternak K. (sala 7)
język angielski
7 SP - Pawlik D. (sala 7)
język hiszpański
7 SP - Wołejnio M. (sala 7)
matematyka
7 SP - Stojecka G. (sala 7)
4 11:30-12:15 język angielski
7 SP - Pawlik D. (sala 7)
matematyka
7 SP - Stojecka G. (sala 7)
język polski
7 SP - Głazowska M. (sala 7)
Konwersacje - język angielski
7 SP - Povazhnyy A. (sala 7)
chemia
7 SP - Zarówny W. (sala 7)
5 12:40-13:25 informatyka
7 SP - Sitarz A. (sala info)
język angielski
7 SP - Pawlik D. (sala 7)
fizyka
7 SP - Pasternak K. (sala 7)
plastyka
7 SP - Grygiel A. (sala 7)
chemia
7 SP - Zarówny W. (sala 7)
6 13:35-14:20 etyka
7 SP etyka - Chudziński T. (sala 7)
wychowanie fizyczne
7 SP - Antoniuk K. (sala w-f)
matematyka
7 SP - Stojecka G. (sala 7)
historia
7 SP - Halaburda W. (sala 7)
zespół instrumentalny
7 SP - Tabisz D. (sala eurytmia)
7 14:30-15:15 eurytmia
7 SP - Piesak K. (sala 7)
wychowanie fizyczne
7 SP - Antoniuk K. (sala w-f)
język hiszpański
7 SP - Wołejnio M. (sala 7)
zajęcia z wychowawcą
7 SP - Łyczek W. (sala 7)
muzyka
7 SP - Tabisz D. (sala 7)
8 15:20-16:05 chór
7 SP - Tabisz D. (sala 7)
religia
7 SP religia - Wawrzyniak K. (sala 7)
wychowanie fizyczne
7 SP - Antoniuk K. (sala w-f)

Klasa 8 SP - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:40-09:25 geografia
8 SP - Sitarz A. (sala 8)
geografia
8 SP - Sitarz A. (sala 8)
geografia
8 SP - Sitarz A. (sala 8)
geografia
8 SP - Sitarz A. (sala 8)
chemia
8 SP - Zarówny W. (sala 8)
2 09:35-10:20 geografia
8 SP - Sitarz A. (sala 8)
geografia
8 SP - Sitarz A. (sala 8)
geografia
8 SP - Sitarz A. (sala 8)
geografia
8 SP - Sitarz A. (sala 8)
chemia
8 SP - Zarówny W. (sala 8)
3 10:40-11:25 etyka
8 SP etyka - Chudziński T. (sala 8)
wiedza o społeczeństwie
8 SP - Nawrocka M. (sala 8)
język polski
8 SP - Głazowska M. (sala 8)
Konwersacje - język angielski
8 SP - Povazhnyy A. (sala 8)
zajęcia z wychowawcą
8 SP - Sitarz A. (sala 8)
4 11:30-12:15 język polski
8 SP - Głazowska M. (sala 8)
język niemiecki
8 SP - Adamczewski W. (sala 8)
informatyka
8 SP - Sitarz A. (sala 8)
język angielski
8 SP - Pawlik D. (sala 8)
technika
8 SP - Grygiel A. (sala 8)
5 12:40-13:25 matematyka
8 SP - Kopienka O. (sala 8)
fizyka
8 SP - Pasternak K. (sala 8)
wiedza o społeczeństwie
8 SP - Nawrocka M. (sala 8)
historia
8 SP - Halaburda W. (sala 8)
historia
8 SP - Halaburda W. (sala 8)
6 13:35-14:20 język angielski
8 SP - Pawlik D. (sala 8)
wychowanie fizyczne
8 SP - Antoniuk K. (sala 8)
fizyka
8 SP - Pasternak K. (sala 8)
wychowanie fizyczne
8 SP - Antoniuk K. (sala 8)
zespół instrumentalny
8 SP - Tabisz D. (sala eurytmia)
7 14:30-15:15 język niemiecki
8 SP - Adamczewski W. (sala 8)
wychowanie fizyczne
8 SP - Antoniuk K. (sala 8)
język angielski
8 SP - Pawlik D. (sala 8)
8 15:20-16:05 eurytmia
8 SP - Piesak K. (sala 8)
chór
8 SP - Tabisz D. (sala 8)

Dziennik 1SP - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:40-10:20
edukacja wczesnoszkolna
Buschke A. (sala 1)
10:40-11:25
język niemiecki
Młynarczyk A. (sala 1)
11:30-12:15
edukacja plastyczna
Buschke A. (sala 1)
12:40-13:25
wychowanie fizyczne
Buschke A. (sala 1)
08:40-10:20
edukacja wczesnoszkolna
Buschke A. (sala 1)
10:40-11:25
eurytmia
Piesak K. (sala eurytmia) Dodatkowi nauczyciele: Buschke Aleksandra
11:30-12:15
język angielski
Namysł E. (sala 1)
12:40-13:25
muzyka
Tabisz D. (sala 1)
13:35-14:20
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Buschke A. (sala 1)
08:40-10:20
edukacja wczesnoszkolna
Buschke A. (sala 1)
10:40-11:25
język angielski
Namysł E. (sala 1)
11:30-12:15
edukacja techniczna
Buschke A. (sala 1) Dodatkowi nauczyciele: Kordus Katarzyna
12:40-13:25
wychowanie fizyczne
Buschke A. (sala 1)
08:40-10:20
edukacja wczesnoszkolna
Buschke A. (sala 1)
10:40-11:25
język angielski
Namysł E. (sala 1)
11:30-12:15
język niemiecki
Młynarczyk A. (sala 1)
12:40-13:25
edukacja muzyczna
Tabisz D. (sala 1)
13:35-14:20
edukacja informatyczna
Sitarz A. (sala 1)
08:40-10:20
edukacja wczesnoszkolna
Buschke A. (sala 1) Dodatkowi nauczyciele: Janicka-Królasik Klaudia Maria
10:40-11:25
wychowanie fizyczne
Buschke A. (sala w-f)
11:30-12:15
edukacja techniczna
Buschke A. (sala 1) Dodatkowi nauczyciele: Kordus Katarzyna
12:40-13:25
Konwersacje - język angielski
Povazhnyy A. (sala 1)
13:35-14:20
etyka
Sękowska Kulińska M. (gabinet)
1 SP etyka
13:35-14:20
religia
Wawrzyniak K. (sala 1)
1 SP religia

Dziennik 2SP - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:40-10:20
edukacja wczesnoszkolna
Kordus K. (sala 2) Dodatkowi nauczyciele: Młynarczyk Agnieszka
10:40-11:25
edukacja plastyczna
Kordus K. (sala 2)
11:30-12:15
wychowanie fizyczne
Kordus K. (sala w-f)
12:40-13:25
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Kordus K. (sala info)
08:40-10:20
edukacja wczesnoszkolna
Kordus K. (sala 2) Dodatkowi nauczyciele: Młynarczyk Agnieszka
10:40-11:25
edukacja techniczna
Kordus K. (sala 2) Dodatkowi nauczyciele: Grygiel Aleksandra
11:30-12:15
eurytmia
Piesak K. (sala eurytmia) Dodatkowi nauczyciele: Kordus Katarzyna
12:40-13:25
język angielski
Namysł E. (sala 2)
13:35-14:20
edukacja muzyczna
Tabisz D. (sala 2)
08:40-10:20
edukacja wczesnoszkolna
Kordus K. (sala 2) Dodatkowi nauczyciele: Młynarczyk Agnieszka
10:40-11:25
wychowanie fizyczne
Kordus K. (sala 2)
11:30-12:15
język hiszpański
Wołejnio M. (sala 2)
12:40-13:25
edukacja informatyczna
Sitarz A. (sala info)
13:35-14:20
język angielski
Namysł E. (sala 2)
08:40-10:20
edukacja wczesnoszkolna
Kordus K. (sala 2) Dodatkowi nauczyciele: Młynarczyk Agnieszka
10:40-11:25
wychowanie fizyczne
Kordus K. (sala 2)
11:30-12:15
język angielski
Namysł E. (sala 2)
12:40-13:25
Konwersacje - język angielski
Povazhnyy A. (sala 2) Dodatkowi nauczyciele: Grygiel Aleksandra
13:35-14:20
język hiszpański
Wołejnio M. (sala 2)
08:40-10:20
edukacja wczesnoszkolna
Kordus K. (sala 2) Dodatkowi nauczyciele: Młynarczyk Agnieszka
10:40-11:25
edukacja techniczna
Kordus K. (sala 2) Dodatkowi nauczyciele: Grygiel Aleksandra
11:30-12:15
edukacja muzyczna
Tabisz D. (sala 2)
12:40-13:25
etyka
Sękowska Kulińska M. (sala 2)
2 SP Etyka Dodatkowi nauczyciele: Wacińska Anna
13:35-14:20
religia
Wawrzyniak K. (sala 2)
2 SP religia

Dziennik 3SP - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:40-10:20
edukacja wczesnoszkolna
Wacińska A. (sala 3) Dodatkowi nauczyciele: Sękowska Kulińska Marta
10:40-11:25
edukacja wczesnoszkolna
Wacińska A. (sala 3)
11:30-12:15
język niemiecki
Młynarczyk A. (sala 3)
12:40-13:25
edukacja plastyczna
Wacińska A. (sala 3)
13:35-14:20
eurytmia
Piesak K. (sala eurytmia) Dodatkowi nauczyciele: Wacińska Anna
08:40-10:20
edukacja wczesnoszkolna
Wacińska A. (sala 3) Dodatkowi nauczyciele: Sękowska Kulińska Marta
10:40-11:25
wychowanie fizyczne
Antoniuk K. (sala w-f)
11:30-12:15
wychowanie fizyczne
Antoniuk K. (sala w-f)
12:40-13:25
język niemiecki
Młynarczyk A. (sala 3)
13:35-14:20
język angielski
Namysł E. (sala 3)
08:40-10:20
edukacja wczesnoszkolna
Wacińska A. (sala 3) Dodatkowi nauczyciele: Sękowska Kulińska Marta
10:40-11:25
edukacja techniczna
Wacińska A. (sala 3) Dodatkowi nauczyciele: Sękowska Kulińska Marta
11:30-12:15
rysowanie form
Wacińska A. (sala 3)
12:40-13:25
język angielski
Namysł E. (sala 3)
13:35-14:20
religia
Wawrzyniak K. (sala 3)
3 SP Religia
08:40-10:20
edukacja wczesnoszkolna
Wacińska A. (sala 3) Dodatkowi nauczyciele: Sękowska Kulińska Marta
10:40-11:25
edukacja techniczna
Wacińska A. (sala 3) Dodatkowi nauczyciele: Grygiel Aleksandra
11:30-12:15
edukacja informatyczna
Sitarz A. (sala 3)
12:40-13:25
język angielski
Namysł E. (sala 3)
13:35-14:20
edukacja muzyczna
Tabisz D. (sala 3)
08:40-10:20
edukacja wczesnoszkolna
Wacińska A. (sala 3) Dodatkowi nauczyciele: Sękowska Kulińska Marta
10:40-11:25
wychowanie fizyczne
Antoniuk K. (sala w-f)
11:30-12:15
etyka
Sękowska Kulińska M. (sala 3)
3 SP Etyka
12:40-13:25
edukacja muzyczna
Tabisz D. (sala 3)
13:35-14:20
Konwersacje - język angielski
Povazhnyy A. (sala 3)