Menu Zamknij

Przez cały rok prowadzimy przyjęcia uczniów do wszystkich klas Szkoły Podstawowej, Liceum oraz do Oddziału Przedszkolnego. Każdy może spędzić w odpowiedniej klasie dzień / dni próbne.
Zapisy na rok szkolny 2019/20 do I klasy Szkoły Podstawowej  i Oddziału Przedszkolnego zaczynamy po feriach zimowych, 28 stycznia.

Decyzję o przyjęciu dziecka do klasy pierwszej poprzedza udział dziecka w lekcji próbnej obserwowanej przez nauczycieli, rozmowa rodziców/opiekunów prawnych z nauczycielem i psychologiem/pedagogiem na temat dotychczasowego rozwoju dziecka, obowiązkowy udział rodziców/opiekunów prawnych w wykładzie na temat pedagogiki waldorfskiej oraz spotkanie z Dyrektorem Szkoły dotyczące spraw organizacyjnych. Więcej szczegółów znajduje się w Regulaminie Rekrutacji.

O przyjęciu do szkoły decydują następujące czynniki łącznie:
• kolejność na liście rekrutacyjnej
• opinia Rady Pedagogicznej (Kolegium Nauczycieli)
• opinia Dyrektora Szkoły i Zarządu Stowarzyszenia

Pełen regulamin rekrutacji do pobrania tutaj

Karta rekrutacyjna do klas Szkoły Podstawowej do pobrania tutaj

Karta rekrutacyjna do klas Liceum Ogólnokształcącego do pobrania tutaj

Karta rekrutacyjna do Oddziału Przedszkolnego do pobrania tutaj