Menu Zamknij

Jak powstała i jak się zmienia pedagogika waldorfska?

   Postrzeganie świata i jego dynamicznego rozwoju, procesów i zależności przyrody, obserwacja zachowań dzieci i dorosłych, analiza przyczyn konfliktów przez Rudolfa Steinera-filozofa, myśliciela, antropozofa i pedagoga, stały się podstawą dla stworzenia przez niego nowej koncepcji pedagogiki i edukacji. W jej centrum stanęło dziecko, które należało kształtować na miarę jego wieku i możliwości biologicznych na człowieka światłego, znającego i rozumiejącego otaczający go świat, różnorodność kultur i światopoglądów, życiowo zaradnego, artystycznie wrażliwego, tolerancyjnego, wolnego, a nie podporządkowanego systemowi i potrzebom państwa. Dziś, ponad 100 lat później, sytuacja jest inna, czasy inne, problemy inne, ale główne idee i wartości pedagogiki waldorfskiej, pozostają niezmienne. Choć każda szkoła waldorfska na świecie jest inna (stosownie do otaczających ją uwarunkowań niezależna, posiadająca własną dynamikę zmian, specyfikę oraz indywidualne warunki do pracy z uczniami i na ich rzecz), to działa w oparciu o te same założenia i wartości, wciąż się doskonali, wzajemnie inspiruje, wymienia dobrymi praktykami, współpracuje z innymi szkołami we własnym kraju i na świecie. Każda szkoła waldorfska to część wielkiej, podobnie myślącej o edukacji społeczności.

   Pierwsza szkoła waldorfskia została założona przez wybitnego myśliciela, filozofa i pedagoga  niemieckiego – Rudolfa Steinera. Powstała 100 lat temu w Stuttgarcie w Niemczech i była reakcją na potrzebę kształcenia dzieci robotników w nowoczesnych zakładach papierośniczych Waldorf – Astoria. Szkoły waldorfskie, ze względu na swoje nowatorskie podejście do kształcenia społeczeństwa otwartego na świat, kierującego się wartościami tolerancji kulturowej i wyznaniowej  stały się bardzo popularną alternatywą w edukacji – dziś jest ich ponad 1100 w 80 krajach świata i ok. 1700 przedszkoli waldorfskich. Do szkół waldorfskich chodzili między innymi: aktorka Sandra Bullock, aktorka Zoe Kravitz, twórca Porsche 911 i 904 Ferdynand Porsche czy piłkarz Robin van Persie. Swoje dzieci do szkół uczących zgodnie z założeniami pedagogiki steinerowskiej zapisali m.in. Paul Newman, Harrison Ford, Ingmar Bergman czy Uma Thurman.

Skip to content