Menu Zamknij

liceum ogólnokształcące

 

W PROGRAMIE:

 • wszystkie przedmioty zgodnie z podstawą programową w zakresie podstawowym.

 • przedmioty rozszerzone:
  - język angielski : plus jedna godzina w każdej klasie (razem 4 godz./tydz.)
  - język niemiecki/język hiszpański: do wyboru jeden z nich plus jedna godzina w każdej klasie (razem 3 godz./tydz.)
  - język polski z zajęciami teatralnymi: plus jedna godzina w każdej klasie (5 godz./tydz.)

 • przedmioty obowiązkowe w formie lekcji lub warsztatów, w wymiarze 4 godziny tygodniowo przez wszystkie lata nauki:
  - muzyka i chór
  - malarstwo
  - rysunek
  - rękodzieło
  - rzeźba (drewno, glina)
  - eurytmia i taniec w ramach wychowania fizycznego
  - zajęcia teatralne

 • lekcje dodatkowe uwzględnione w planie tygodniowym:
  - Matematyka: 1 godzina w kl. pierwszej i ostatniej

 • kółka przedmiotowe (nieobowiązkowe): Każdy uczeń będzie miał dodatkowo możliwość wyboru jednego kółka przedmiotowego, na którym będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania w wybranym obszarze. Nie będziemy na nich realizować stricte podstawy programowej – koncepcję budować będzie nauczyciel wraz z uczniami. Warunkiem uruchomienia kółka będzie zgłoszenie minimum 6 uczniów

  Realizacja programu nauczania zakłada modułowość również w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących.

  Kryteria przyjęcia: - ocena z zachowania minimum dobra - średnia ze wszystkich ocen minimum 4,0 - rozmowa kwalifikacyjna, dotycząca zainteresowań, pasji, talentu…

Nasze liceum powstało w tym roku, w wyniku przekształcenia gimnazjum.

             Chcemy stworzyć szkołę, w której każdy uczeń będzie się czuł dobrze, w której dostanie szansę rozwijania swoich indywidualnych talentów oraz zainteresowań. Zależy nam na odejściu od modelu, w którym przerabiany materiał trzeba bezrefleksyjnie wkuwać - wiemy, że uczenie się i zdobywanie wiedzy może być fascynującą przygodą! W szkołach waldorfskich duży nacisk kładzie się na kształcenie umiejętności artystycznych oraz praktycznych - takie też będzie nasze liceum. Jednocześnie nasi uczniowie zdobędą solidne podstawy z wiedzy ogólnej, które przygotują ich do zdania matury i podjęcia studiów wyższych na wybranych kierunkach.

Warunki przyjęcia oraz szczegóły dotyczące rekrutacji zostaną przedstawione 7.03 podczas Drzwi Otwartych.

 Otwieramy pierwszy nabór na rok szkolny 2019/2020!

JAK UCZYMY?

 • W naszym liceum w sposób przyjazny wspieramy talenty każdego ucznia.
 • Uczymy w oparciu o relacje.
 • Osobowość i odmienność każdego ucznia są dla nas bardzo ważne.
 • Kształcimy postawę otwartości na świat i uczymy gotowości dokonywania wolnych wyborów w życiu dorosłym.
 • Promujemy zdrowy styl życia, bez uzależnienia od elektroniki, a także zdrowy sposób odżywiania się.
 • Działamy w oparciu o zbiór zasad, które wypracowujemy wspólnie.
 • Najważniejsze przedmioty prowadzimy w cyklach edukacyjnych (epokach), w godzinach porannych, w ramach tzw. lekcji głównej.
 • Kładziemy nacisk na doświadczenie i działania praktyczne, które organizuje nauczyciel.
 • Integrujemy przekazywane treści.
 • Rozwijamy umiejętności artystyczne: śpiew, rysunek, malowanie, eurytmia, taniec oraz umożliwiamy zdobycie umiejętności praktycznych: rzeźba, metaloplastyka.
 • Młodzież we wszystkich klasach liceum tworzy szkolny chór i gra w orkiestrze.
 • Realizujemy podstawę programową w sposób przyjazny uczniom.
 • Uczymy, jak korzystać z wielu źródeł informacji, zamiast odtwarzać treści podręczników