Menu Zamknij

Dbałość o zrównoważony rozwój dziecka

„Znam swoją wartość

   I. Harmonijne działania edukacyjnye, wychowawcze i społeczne.

 1. Holistycznie patrzymy na wzrastające dziecko, dostrzegamy i zaspokajamy jego rzeczywiste potrzeby rozwojowe.
 2. Zachowujemy równowagę pomiędzy nauką, wychowaniem i zabawą.
 3. Stawiamy zadania i wyzwania na miarę etapu rozwoju dziecka.
 4. Zakorzeniamy poczucie własnej wartości i więzi z otaczającym światem.
 5. Zadania domowe dostosowujemy do aktualnych umiejętności i wieku dziecka, uwzględniając możliwość samodzielnego wykonania zadanej pracy.
 6. Znajdujemy czas na zindywidualizowane podejście do każdego dziecka i na bieżąco współdziałamy w tym zakresie w ramach kolegium nauczycieli.
 7. Nieustannie podkreślamy wartość higienicznego trybu życia i kształtujemy kulturę zdrowego żywienia,
 8. Uczymy tolerancji i akceptacji odmienności (w zakresie żywienia, religii, koloru skóry, niepełnosprawności).
 9. Uwzględniamy specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci młodzieży.

   II. Szczególna rola nauczyciela klasowego

 1. Każda klasa ma swojego nauczyciela, który jest nim przez całą szkołę podstawową. Nauczyciel prowadzi wszystkie lekcje główne oraz w miarę możliwości inne zajęcia z klasami od 1 do 6.
 2. Nauczyciel klasowy pomaga dzieciom odkrywać zintegrowany świat wiedzy, nie realizuje programu wg podręcznika, a jedyne się nim wspiera. Dopiero w klasach starszych wykorzystuje środki audiowizualne i to niezbyt często. Nauczyciel przez wszystkie lata buduje swój autorytet, ma być wzorem godnym naśladowania.
 3. Dzieci we wczesnych etapach rozwoju uczą się poprzez naśladownictwo, dlatego tak kluczowym jest postawa nauczyciela, umiejętność stawiania granic, wytyczania reguł i rytmu pracy. W późniejszych etapach rozwoju dziecka nauczyciel staje się przewodnikiem, który ma wskazywać odpowiednie ścieżki i sposoby zdobywania i poszerzania wiedzy. Dzieci wymagają od nauczyciela, aby był ekspertem w danej dziedzinie i aby był w stanie odpowiedzieć na ich wszystkie pytania, a jeśli nie - by umiał to przyznać. Dla dzieci pod koniec drugiego etapu rozwojowego najważniejszym jest pojęcie prawdy, szczerości, autentyczności. I taki musi być nauczyciel waldorfski.

  III. Kształtowanie młodego człowieka

 1. Przygotowanego do odnalezienia własnego miejsca w świecie z wypracowanymi licznymi życiowymi umiejętnościami i ogólną zaradnością.
 2. Umiejącego czerpać radości z uczenia się i pokonywania trudności.
 3. Umiejącego poszukiwać informacji, kompetentnego i zaradnego społecznie.
 4. Potrafiącego rozwiązywać problemy i radzić sobie z nowymi sytuacjami.
 5. Empatycznego i potrafiącego budować przyjaźnie.
 6. Wrażliwego na sztukę.
 7. Współpracującego z grupą dzieci / ludzi w różnym wieku.
 8. Twórczego, praktycznego i kreatywnego.
 9. Szczęśliwego i ciekawego świata.
 10. Znającego swoje mocne strony.
 11. Potrafiącego komunikować się w językach obcych.
 12. Tolerancyjnego.

   IV.  Stała współpraca z rodzicami

Szkoła nie może dobrze działać, gdy nie współpracuje z rodzicami. Rodzice są równie ważni w naszej społeczności jak dzieci i nauczyciele.

 1. Rozmawiamy z rodzicami o indywidualnych potrzebach każdego dziecka.
 2. Informujemy na bieżąco o postępach edukacyjnych i zachowaniu dzieci w szkole.
 3. Przygotowujemy wspólnie przestrzeń szkolną w zależności od pory roku, świąt. ​
Skip to content